دفتر حراست و امور محرمانۀ شرکت توزیع نیروی برق مازندران به صورت مستمر آمادۀ دریافت گزارش های شما درخصوص مفاسدِ اقتصادی، اداری و... انتقادها و پيشنهادها دررابطه با مجموعۀ شرکت توزيع نيروي برق مازندران و پيمانکارانِ آن است.

اقشار مختلف مردم، مشترکین برق، شرکت های پیمانکاری و کارکنان شاغل در صنعت برق می توانند به یکی از طُرُق زیر با ما در ارتباط باشند:

  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif تلفن مستقیم مدیران دفتر حراست و امور محرمانه: 01133397735
  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif تلفن مستقیم کارشناسان دفتر حراست: 01133393410
  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif نمابر شبانه روزی: 01133393258
  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif سامانۀ پیام کوتاه به شمارۀ 3000290152
  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif ملاقات حضوری با مدیر و کارشناسان دفتر حراست به نشانی: ساری- بلوار امیر مازندرانی روبروی خیابان وصال- شرکت توزیع نیروی برق مازندران
  • https://www.shirazedc.co.ir/DorsaPax/userfiles/image/icon/starbullet.gif پست الکترونیک harasat@maztozi.ir

 


6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0