1 - کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت های مربوط به پرسنل تحت سرپرستی و سنجش عملکرد آنان           

  2-  هماهنگ ساختن کلیه امورها و دفاتر ذیربط و صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم و نظارت بر حسن اجرای صحیح

  3- نظارت و اجراي نظام مديريت كيفيت ISO9001 و نظام تعالي سازمان EFQM مستقر در شركت در حوزه وظائف محوله

  4- برنامه ريزي در جهت رعايت اصول و مقررات ايمني توسط كاركنان بر اساس سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 مستقر در شركت

  5- تا ئید و تدوین مقررات و دستورالعملهای مربوط به حوزه معاونت

  6- تعیین وظایف و حدود مسئولیت مدیران تحت سرپرستی

  7- نظارت بر کار عملیاتی ، رفع به موقع خاموشی ها ،کاهش میزان انرژی توزیع نشده و بهره وری صحیح از شبکه

  8- نظارت بر کار بهره برداری از شبکه های توزیع

  9- مسئولیت تامین بهینه روشنایی معابر حوزه فعالیت شرکت و برنامه ریزی و تلاش در جهت رسیدن به استاندارد های جهانی

  10- نظارت بر انجام برنامه های تست لوازم اندازه گیری و برنامه ریزی در جهت کاستن از خطاهای لوازم اندازه گیری

  11- نظارت بر بروز رساني اطلاعات پايه سامانه كنترل شبكه ( 121 ) سامانه اطلاعات جغرافيائي شبكه و ...

  12- ايجاد تعامل سازنده با مديريت شبكه هاي بالادستي بمنظور حفظ و ارتقاء قابليت اطمينان شبكه

  13- توزيع برنامه هاي راهبردي شركت در زمينه هاي مرتبط با بهره برداري شامل كاهش تلفات ، افزايش قابليت اطمينان و ...

  14- نظارت بر انجام صحیح نرم افزارهای مرتبط با بهره برداری

  15- ایجاد ارتباط لازم با معاونت برنامه ریزی و مهندسی و معاونت فروش و خدمات مشتركين در جهت اطلاع از روند اقدامات انجام شده در جهت امكانات توسعه افزايش خدمات لازم ونيز تجهيز عوامل عملياتي در جهت طرح هاي مورد نياز

  16- نظارت بررعایت دقیق مصوبات و آیین نامه های ابلاغی از طرف شرکت توانیر

  17- ایجاد ارتباط مستقیم با مدیر عامل و انجام مشورتهای لازم و ارائه گزارشات مورد نیاز در زمینه توسعه های انجام شده

  18- انجام مشورتهای لازم با معاونت برنامه ریزی و مهندسی و نیز تهیه دستورالعملهای لازم به منظور تعیین سیاست کلی و خط مشی و روشها و اطمینان از اجرای دستورالعملهای ابلاغی و نیز رفع مشکلات موجود

  19- برنامه ریزی جهت بهینه کردن سیستم های بهره برداری ، کوتاه کردن گردش کارها ، حذف دوباره کاری و کارهای غیر ضروری

   
  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0