هدف از ملاقات حضوري با مديرعامل بررسي و رسيدگي به مشكلات و درخواست هاي مراجعه كنندگان مي باشد. مراجعه كنندگان با مراجعه حضوري يا تلفني زمان ملاقات را تعيين کرده  و در فرمهاي مربوطه ثبت نام مي نمايند. در روز مقرر در صورت لزوم نامه يا درخواست آنها در سيستم اتوماسيون اداري دبيرخانه ثبت و به دفتر مديرعامل ارسال مي گردد .مدير عامل پس از بررسي درخواست متقاضي تصميمات لازم را اتخاذ نموده و نتيجه تصميم  را به واحدهاي مربوطه ابلاغ می نماید، تا اقدامات لازم صورت گیرد


    زمان ملاقات حضوري سه شنبه ها از ساعت 8 الي 12مي باشد  

 

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0