• تامين رضايتمندي مشتركين از طريق ارائه برق مطمئن
 • ارائه خدمات با كيفيت بالا از طريق نظارت دقيق و مستمر بر پروژه‌ها
 • توجه به اخلاق و شئونات اسلامي و اجرای طرح‌تکریم ارباب‌رجوع
 • حصول اطمينان از كيفيت برق تحويلي به مشتركين
 • شفافيت و صداقت در پاسخگويي به مشتريان
 • شفافیت و صداقت در پاسخگويي و احساس مسئوليت در قبال شكايات و خاموشي‌ها و قطع برق
 • تامین كالا وتجهيزات برقي استاندارد و با كيفيت بالا
 • حفظ اطلاعات مالی و شناسنامه‌ای و هویت متقاضیان و مشترکین
 • مکانیزه‌نمودن فعالیت‌ها به منظور پاسخگویی حداکثری به خواسته‌های مشترکین
 • خدمت‌رساني بي‌وقفه، روان، سهل، موثر و متواضعانه به كاركنان و ارباب‌رجوع
 • گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گويي مسئولانه، تعامل سازنده با ارباب‌رجوع و ارتقاي سطح اعتماد عمومي آنان
 • اعتلاي سلامت كاري، رعايت عدالت و هم‌افزايي در تعامل با نقش‌آفرينان
 • اعتقاد به هم‌افزايي، كارگروهي و همگرايي
 • وفاداري به اصول ايمني، بهداشتي، حفظ محيط‌زيست، صرفه‌جويي و تقدم كيفيت بر كميت
 • تمركززدايي و اصلاح و بهينه‌سازي ساختار


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0