رفع خاموشی های مشترکین برق  
 

شرح خدمت :

در این خدمت ، درخواست رفع خاموشی شبکه برق توسط مشترک ثبت و پس از طی فرآیند مربوطه و رفع عیب ، مشترک برقدار می گردد.

Description :

In this service, the request to eliminate the power outage is registered by the subscriber and after the relevant process and troubleshooting, the subscriber is electrified

متوسط زمان ارائه خدمت :
همان روز کاری
واحد پاسخگو :                      معاونت بهره برداری - دیسپاچینگ
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133607513
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول۱1

1- درصورت عدم دسترسی به شناسه قبض ، چطور میتوان به آن دسترسی پیداکرد و درخواست را ثبت نمود؟

از طریق شماره بدنه کنتور و جستجوی آن در سامانه میتوان شناسه قبض را دریافت نمود.

2- جهت دریافت اطلاعات و ثبت درخواست خاموشی بصورت فوری از چه روشهایی میتوان اقدام نمود؟

- ازطریق تماس با 121
- نرم افزار موبایل برق من
- میز خدمت الکترونیک سایت شرکت توزیع نیروی برق

3- آیا پس از ثبت درخواست رفع خاموشی ، زمان زیادی برای خاموشی مورد نیاز می باشد؟

به محض ثبت درخواست و یا اطلاع رسانی ، همکاران شرکت نسبت به رفع خاموشی اقدام خواهند کرد.

4- آیا برای ارائه این خدمت نیاز به پرداخت هزینه می باشد؟

خیر نیازی به پرداخت هزینه نیست. اما در صورتی که خاموشی براثر بدهی مصرفی برق باشد لازم است تسویه بدهی صورتحساب مصرفی اقدام گردد.

5- درصورتیکه خاموشی مربوط به خاموشی های از پیش تعیین شده باشد ، با ثبت درخواست بصورت فوری رفع خواهد شد؟

برنامه خاموشی از پیش تعیین شده جهت اجرای تعمیرات پیشگیرانه بر روی شبکه های توزیع بوده و رفع خاموشی های مربوط به آن طبق زمانبندی اعلام شده انجام خواهد شد.


 
 

 

 6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0