رسیدگی  به گزارش سرقت لوازم وادوات برق مشترکین

شرح خدمت :

توسط این خدمت ، چنانچه لوازم و ادوات برق از قبیل کابل و ... به سرقت رفته باشد ، مشترکین و افراد میتوانند موارد را به اطلاع شرکت توزیع برق برسانند تا در اسرع وقت بررسی های لازم انجام و مشکل رفع گردد.

Description :

By this service, if electrical appliances such as cables, etc. have been stolen, subscribers and individuals can inform the electricity distribution company so that the necessary checks can be made as soon as possible and the problem can be solved.

متوسط زمان ارائه خدمت :
 همان روزکاری
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری -  مرکز فوریت های شبکه
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133607513
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول
 

 

 

 

 6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0