نام جناب آقای صابر موسی پور صابر موسي پور.jpg
سمت مدیر دفتر کنترل و نظارت بر لوازم اندازه گیری
تحصیلات فوق لیسانس مهندسی برق الکترونیک
تلفن 01133405748
پست الکترونیک Andazegiri@maztozi.ir
شرح وظایف

برآورد صحيح كالاي مورد نياز لوازم اندازه گيري شركت

نظارت بر كيفيت تجهيزات خريداري شده مربوط به لوازم اندازه گيري

نظارت بر اجراي فعاليتهاي امور

 برنامه ريزي و نظارت بر انجام تست لوازم اندازه گيري بصورت مكانيزه به دو صورت دوره اي (با برنامه ) و موردي (هدفمند )

نظارت بر حفظ و نگهداري سوابق تست لوازم اندازه گيري در قالب بانك اطلاعاتي

سوابق اجرایی

مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري

كارشناس لوازم اندازه گيري عادي6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0