نام جناب آقای طاهر صدر طاهر صدر.jpg
سمت رئیس دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
تحصیلات کارشناس ارشد برق قدرت
تلفن 01133393259
پست الکترونیک Tsadr@maztozi.ir
شرح وظایف


 

سوابق اجرایی

کارشناس پروژه های توزیع برق

کارشناس دفتر فنی و مهندسی

کارشناس دفتر کنترل برنامه و پروژه

رئیس گروه کنترل برنامه و پروژه

مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0