نام جناب آقای خداداد مهدویان خداداد مهدويان راد.jpg
سمت معاون مالی و پشتیبانی
تحصیلات  لیسانس برق گرایش قدرت
تلفن دکترای حسابداری
پست الکترونیک Mali@maztozi.ir
شرح وظایف

تهیه صورتهای مالی سالیانه و میاندوره ای (در صورت نیاز) شرکت

کنترل بودجه شرکت و تهیه گزارشات تحلیلی در مورد انحرافات بودجه ای

تهیه و پیشنهاد برنامه های مربوط به ارائه، حفظ و ارتقاء خدمات عمومی، امور حمل و نقل، و  نگهداری اموال و تاسیسات عمومی شرکت

تامین کالاها و خدمات مورد نیاز واحدهای مختلف در جهت دستیابی به اهداف شرکت، با رعایت قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل­ها و مجوزات مراجع بالادستی

 مبادله قرارداد با شرکت های پیمانکاری و اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب اختیارات محوله

پیگیری های لازم جهت تامین منابع مورد نیاز شرکت از محل فروش انرژی، انشعاب و سایر درآمدها و تسهیلات بانکی

سوابق اجرایی

معاون مالی و پشتیبانی

مشاور

مدير امور مالي

رئيس گروه حسابرسي6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0