واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت               شماره تماس     ایمیل
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندس محمد غلامی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 01133394459 mgholami.sari@maztozi.ir
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات محمدجواد حاجی کارشناس نرم افزار 01133394459 mjhajifava@gmail.com

گروه دورانV6.0.9.0