وصل مجدد انشعاب کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، در صورت قطع برق بدلیل بدهی و یا قطع موقت برق(به درخواست مشترک) و ... ، مشترکین میتوانند نسبت به ثبت درخواست وص مجدد آن اقدام نمایند.

Description :

By this service, in case of power outage due to debt or temporary power outage (at the subscriber's request), etc., subscribers can register their re-connection request.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر فروش و وصول مطالبات
شماره تماس واحد پاسخگو :
0113407312
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- برای وصل مجدد انشعاب برق قطع شده بدلیل بدهی میتوان بصورت غیر حضوری انجام گردد ؟

بلی

2- آیا برای وصل انشعاب مجدد نیاز به واریز هزینه می باشد ؟

بلی- هزینه وصل مجدد انشعاب و بدهی مصرفی

3- مدت زمان وصل انشعاب برق چقدر می باشد ؟

در صورت انجام تسویه بدهی و اماده بودن محل انشعاب در همان روز وصل انشعاب انجام می گردد.

4- نحوه پیگیری وصل مجدد انشعاب برق به چه صورت می باشد؟

در اپلیکیشن برق من در منوی پیگیری ها مراحل انجام کار قابل پیگیری می باشد

5- در صورت درخواست بعد از ساعات اداری بصورت غیر حضوری انجام می گردد؟

درصورتی که قطع انشعاب بدلیل عدم واریز هزینه مصرفی بوده بعد از انجام مراحل تسویه بدهی توسط واحد اتفاقات شبکه انجام می گردد.6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0