قطع موقت انشعاب کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه نیاز به قطع ارتباط برق برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی و یا انجام تعمیرات محل و ... باشد ، مشترکین میتوانند درخوسات خود را درخصوص قطع موقت برق ارائه نمایند

Description :

With this service, if there is a need to cut off the electricity connection to prevent the dangers of electric shock or to carry out site repairs, etc., subscribers can submit their requests regarding the temporary power outage.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر لوازم اندازه گیری
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407312
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

 

1- منظور از قطع موقت انشعاب چیست؟

این نوع خدمت به درخواست مشترک در مدن زمان مشخص قطع شده و مجددا قابل نصب مجدد میباشد

2- آیا درخواست قطع موقت بصورت غیرحضوری امکان پذیر است؟

میتوان از طریق اپلیکیشن برق من این درخواست را ثبت کنید

3- آیا برای قطع موقت انشعاب نیازی به تسویه بدهی توسط مشترک میباشد؟

بله، بایستی بدهی نداشته باشد.

4- مدارک لازم برای قطع موقت انشعاب؟

مدارک،قولنامه یا سند مالکیت ملک، کپی کارت ملی، تسویه بدهی

5- حداکثر مدت زمان انجام خدمت قطع موقت انشعاب در چند روز انجام میشود؟

حداکثر 4 روز کاری6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0