ارتباط مستقیم با مدیران


حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران برای اولین بار در سال شكسته شد
حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران برای اولین بار در سال شکسته شد حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران برای اولین بار در سال شكسته شد  جديد!
حد نصاب تاریخی مصرف برق در مازندران برای اولین بار در سال شکسته شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ 
۱۳:۱۱  | 
تعداد بازدید : ۲۲
اخطار قطع برق به 14 دستگاه اجرایی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 
۰۶:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۷۴۵
  • تولید پراکنده .jpg

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0