• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 1220
انتصاب

 

در احکام جداگانه ای از سوی مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران ؛ سرپرست معاونت مهندسی و مجری کاهش تلفات این شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران با  ابلاغ احکام جداگانه ای مهندس علیرضا فتاحی را بعنوان سرپرست معاونت مهندسی و مهندس محمدرضا خواجه سماکوش را بعنوان مجری کاهش تلفات این شرکت منصوب کرد.

امتیاز :  ۴.۶۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    V6.0.9.0