• يکشنبه, 28 شهريور 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 622
حضور سرپرست شركت توزیع برق مازندران در مركز الكترونیكی ارتباط مردم با دولت

مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران در مرکز الکترونیکی ارتباط مردمی دولت(سامد)پاسخگوی سوالات مردم شریف مازندران خواهد بود.

سه شنبه 22تیر 1400/ساعت 8:30تا 10

شماره خط ارتباطی مرکز#سامد:111

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.0.0
    V6.0.0.0