ارائه گزارش خاموشی های برق به درخواست متقاضی 
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، گزارش خاموشی های برق از نوع برنامه ریزی شده و اتفاقی قابل دریافت میباشد.

Description :

Through this service, reports of planned and accidental power outages can be received.

متوسط زمان ارائه خدمت :
آنی
واحد پاسخگو :                          معاونت بهره برداری - مرکز فوریتهای برق
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133607513
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

 

 

 
 

 

 6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0