تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری
 

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت ادارات و سازمانها میتوانند درخواست خود را جهت تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری خود ثبت نمایند تا بررسی های لازم توسط کارشناسان مربوطه انجام و رتبه بندی به ایشان ارائه گردد.

Description :

Using this service, departments and organizations can register their request to determine the energy rating of their office buildings so that the necessary studies can be performed by the relevant experts and the rating can be provided to them.

متوسط زمان ارائه خدمت :
3 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر مدیریت مصرف
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

 

1- منظور از قطع موقت انشعاب چیست؟

این نوع خدمت به درخواست مشترک در مدن زمان مشخص قطع شده و مجددا قابل نصب مجدد میباشد

2- آیا درخواست قطع موقت بصورت غیرحضوری امکان پذیر است؟

میتوان از طریق اپلیکیشن برق من این درخواست را ثبت کنید

3- آیا برای قطع موقت انشعاب نیازی به تسویه بدهی توسط مشترک میباشد؟

بله، بایستی بدهی نداشته باشد.

4- مدارک لازم برای قطع موقت انشعاب؟

مدارک،قولنامه یا سند مالکیت ملک، کپی کارت ملی، تسویه بدهی

5- حداکثر مدت زمان انجام خدمت قطع موقت انشعاب در چند روز انجام میشود؟

حداکثر 4 روز کاری6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0