پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

واحد سازمانی نام و نام خانوادگی سمت               شماره تماس     ایمیل
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندس محمد غلامی مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 01133394459 mgholami.sari@maztozi.ir
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات محمدجواد حاجی کارشناس نرم افزار 01133394459 mjhajifava@gmail.com

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0