پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندبرگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شركت توزیع نیروی برق مازندران  جديد!
برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
۲۱:۲۲:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۲۵
انتصاب انتصاب  جديد!
انتصاب
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ 
۱۴:۳:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۶۹
حضور 43 اکیپ عملیاتی و 210 نیرو فنی و اجرایی در مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده در شرکت توزیع برق مازندران حضور 43 اكیپ عملیاتی و 210 نیرو فنی و اجرایی در مانور سراسری تعمیرات شبكه های فرسوده در شركت توزیع برق مازندران 
حضور 43 اکیپ عملیاتی و 210 نیرو فنی و اجرایی در مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده در شرکت توزیع برق مازندران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ 
۱۰:۵۲:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۹۱
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


گروه دورانV5.7.10.0