پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنداستفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برای توسعه صنعت برق در مازندران استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برای توسعه صنعت برق در مازندران  جديد!
استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برای توسعه صنعت برق در مازندران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
۱۴:۱۴:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۵۹
مانور جهادی جهش تولید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد مانور جهادی جهش تولید در شركت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد  جديد!
مانور جهادی جهش تولید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
۹:۸:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۴۴
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بدهكاری 350 میلیارد تومانی شركت توزیع برق مازندران 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 
۶:۵۴:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۱۵۰
حضورمیدانی سپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در امورهای توزیع نیروی برق شرق استان حضورمیدانی سپری مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق مازندران در امورهای توزیع نیروی برق شرق استان 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
۱۴:۷:۳۷  | 
تعداد بازدید : ۱۱۸
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


گروه دورانV5.7.10.0