شنبه, 30 دی 1396 |English

عنوان : مكانهای عملیات اجرایی شركت توزیع برق مازندران
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ 
ساعت : ۱۳:۵۶:۱۲


مکانهای عملیات اجرایی پروژه های شرکت توزیع برق مازندران مورخ 5/2/96

ساری : خیابان مازیار– خیام - بلوار خزر پست 600 دستگاه از ساعت 6:30 و 8:30 به مدت سه ساعت   بلوار امام رضا خیابان احمدی  آزاد -  حد فاصل امام زاده عباس تا پل تجن از ساعت 9  سیدالشهدا کوچه صدف 9 از ساعت 9 و 15          

میاندرود: سورک خیابان شهید دیان – شرک دخانیات از ساعت 9 و 10

نکا: اطرب  - زرندین سفلی  بسمت شاهبند

گلوگاه : قسمتی از ضلع شمالی بلوار امام رضا 

بهشهر : جنب پست شماره 2 از ساعت 8 – 8:30 به مدت دوساعت  جنب پست شماره 1 از ساعت 10 به مدت 4 ساعت 

سوادکوه : محدوده زیولا

جویبار :  حیدرآباد جنب آهن آلات صادقی – آیش کشاورزی  بطرف شورکا از ساعت از ساعت 8 و 9:30

کوهی خیل :  روبروی مدرسه شهید قاسمی از ساعت 8:30 به مدت دو ساعت

بابل : درزی کلا آقا شیخ از ساعت 13 به مدت 4 ساعت 

امیرکلا : حاجیکلا  رودبار جنب مسجد  از ساعت 8

آمل : ورودی روستای درازان به سمت نانوایی – جاده اوجی آباد سعدینکلا از ساعت 10 و 15

بابلسر : انتهای روستای دوغیکلا به سمت شاره – دریاکنار خیابان 11 کوچه 7  از ساعت 9 و 10

فریدونکنار : کاردگر محله روستای نواحی محله بزرگ ورودی روستا- شهرک ایثارگران به سمت دریا  از ساعت 8 و 8:30  روستای میانبال ابتدای محل از ساعت 10 به مدت دوساعت


نمایش تعداد بازدیدها : 722

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8